Εξειδικευμένη Ιατρική Φροντίδα στο Σπίτι
Η εφαρμογή της Τηλεϊατρικής στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Η υγεία μας και η υγεία όσων αγαπάμε είναι θέμα καθημερινής μέριμνας 

"Όποια σπίτια επισκέπτομαι, θα τα επισκέπτομαι για την ωφέλεια των αρρώστων, θα αποφύγω οποιαδήποτε εκούσια βλαπτική ενέργεια και κάθε λανθασμένο χειρισμό.."             όρκος Ιπποκράτη


Το πρόγραμμα "Ιατρική Φροντίδα στο Σπίτι"  υλοποιείται με δύο κύριες μορφές.

  • 1. Το πρόγραμμα Εξειδικευμένη Φροντίδα στο Σπίτι  απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άλλα άτομα αυξημένης φροντίδας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, με κινητικά και άλλα ειδικά προβλήματα, που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας. Στόχος είναι η συστηματική παρακολούθηση στο ίδιο τους το σπίτι, η ρύθμιση αγωγής και η ένταξή τους στον τομέα της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων
  • Υλοποιείται υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καρδιολόγου, εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού και την τεχνική υποστήριξη σύγχρονων μηχανημάτων τηλεϊατρικής.

  • 2. Το πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Φροντίδα στο Σπίτι απευθύνεται επίσης στις ίδιες ευπαθείς ομάδες με χρόνιες πολυπαραγοντικές παθήσεις, που απαιτούν εντατική ιατρική παρακολούθηση αλλά και νοσηλεία στο σπίτι και συνεπώς η παρουσία περισσότερο του ενός ιατρού και νοσηλευτή είναι απαραίτητη δίπλα στον ασθενή.
  • Υλοποιείται από ομάδα ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων και νοσηλευτή στα πλαίσια αντιμετώπισης χρόνιων παθήσεων που έχουν απορρυθμιστεί.


Η τηλεϊατρική αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, έτσι ώστε να επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή μέσω της μετάδοσης ήχου και εικόνας και να προσφέρει κλινική βοήθεια από απόσταση. Η εφαρμογή της τηλεϊατρικής και πιο συγκεκριμένα της τηλε-καρδιολογίας αποτελεί σήμερα...