3. Παρακολούθηση ασθενών μέσω της mobile Εφαρμογής HomeMediCare 

Το ιατρείο κάνει χρήση της εφαρμογής HomeMediCare. Πρόκειται για μία εξειδικευμένη και πολύ απλή εφαρμογή (android), την οποία κατεβάζει ο ασθενής από το playstore στο κινητό του ή στο tablet. Εφόσον πάρει την συγκατάθεση του θεράποντος ιατρού μπορεί πλέον να καταγράφει καθημερινές μετρήσεις όπως αρτηριακή πίεση, παλμούς, οξυγόνο αίματος, σάκχαρο, σωματικό βάρος κ.α. Συγχρόνως μπορεί να καταχωρεί με μία απλή φωτογραφία διάφορες άλλες εξετάσεις όπως αίματος, υπερήχους κοιλίας, καρωτίδων, σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου κ.α. Όλα αυτά ελέγχονται από αντίστοιχη εφαρμογή που διαθέτει αποκλειστικά ο θεράπων ιατρός, όπου θα δίνονται ανάλογα γραπτές ή και προφορικές μέσω τηλεφώνου οδηγίες.

 Με σεβασμό πάντα στον ασθενή αλλά και στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας η χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής γίνεται στα πλαίσια πρωτογενούς - δευτερογενούς πρόληψης, τακτικού καρδιολογικού ελέγχου και ΠΟΤΕ για επείγουσες καταστάσεις όπου απαιτείται άμεση παρέμβαση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης δεν θα αντικαταστήσει ΠΟΤΕ την ουσιώδης διαπροσωπική σχέση ιατρού-ασθενούς, καθώς αποτελεί ένα επιπλέον βοηθητικό εργαλείο στην λειτουργία του ιατρείου.

  Συνεπώς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε επανειλημμένα στο ιατρείο για να δείχνετε τις πιέσεις που καταγράψατε ή τις εξετάσεις που κάνατε (αίματος, υπερήχους κ.α), γλιτώνοντας έτσι την ταλαιπωρία της μετακίνησης. Συγχρόνως  προστατεύουμε εσάς αλλά και τον χώρο του ιατρείο από την έκθεση στον ιό COVID-19 και τον κίνδυνο διασποράς του.

Στόχος είναι η διαρκής επαφή ιατρού-ασθενούς με τον συνδυασμό προγραμματισμένης εξέτασης στο ιατρείο (follow up) και τακτικής παρακολούθησης εκτός ιατρείου μέσω της εφαρμογής. 

Περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στο https://www.homemedicare.gr/