ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων στους ηλικιωμένους και σε άτομα που απαιτούν αυξημένη φροντίδα απασχολεί τον καρδιολόγο στην καθημερινή πράξη με γνώμονα την έγκαιρη παρέμβαση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για το καλύτερο όμως αποτέλεσμα απαιτείται συχνή παρακολούθηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών με στόχο την μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος αλλά και τη συμμόρφωσή τους στην φαρμακευτική θεραπεία και στις υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες. Επιθυμία παντα του ιατρού είναι να συνεισφέρει στην δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα τους επιτρέψουν το μέγιστο βαθμό αυτονομίας και ενεργούς συμμετοχής στη κοινωνία. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι η τακτική παρακολούθηση αυτών των ατόμων στο ιατρείο με εξετάσεις όπως η μέτρηση-παρακολούθηση της αρτηριακής πίεση, του σακχάρου, έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα , υπέρηχος καρδιάς κ.α. Πολλοί όμως είναι αυτοί οι ασθενείς που η συχνή τους μετακίνηση στο ιατρείο ή και στο νοσοκομείο είναι δύσκολη. Αυτά είναι κυρίως άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και άλλων ειδικών προβλημάτων καθώς επίσης ηλικιωμένοι που μένουν μόνοι τους και δεν έχουν την πλήρη φροντίδα στο σπίτι από την οικογένεια. Άλλος ανασταλτικός παράγοντας για πολλούς σήμερα να μην επισκέπτονταi τον ιατρό είναι και το αυξημένο συνολικό κόστος. Το αποτέλεσμα είναι να έρχονται στο ιατρείο καθυστερημένα, απορρυθμισμένοι και με προχωρημένη καρδιαγγειακή νόσο.

  • Στα πλαίσια όλων αυτών και

«Έπειτα από πολλές συζητήσεις με τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και την οικογένειά τους, έγινε από κοινού προσπάθεια εύρεσης ενός μηχανισμού τακτικής ιατρικής παρακολούθησης στο ίδιο τους το σπίτι, ώστε να βοηθηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα αυξημένης φροντίδας. Από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ, με τη βοήθεια μιας σύγχρονης και καινοτόμου μεθόδου παρακολούθησης ασθενών που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, την τηλεϊατρική, σε χαμηλό κόστος για τον ασθενή.»

  • ...........................................................................................................................
  • Να τονίσω βέβαια ότι το πρόγραμμα «Εξειδικευμένη Φροντίδα στο σπίτι» υλοποιείται πάντα στα πλαίσια πρωτογενούς και δευτερογενούς καρδιαγγειακής πρόληψης και δεν απευθύνεται σε επείγοντα περιστατικά όπου η παρουσία ιατρού δίπλα στον ασθενή κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.
  • ..................................................................................................
Η τηλεϊατρική αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, έτσι ώστε να επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή μέσω της μετάδοσης ήχου και εικόνας και να προσφέρει κλινική βοήθεια από απόσταση. Η εφαρμογή της τηλεϊατρικής και πιο συγκεκριμένα της τηλε-καρδιολογίας αποτελεί σήμερα...