ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  • Υπέρηχος (triplex) καρδιάς
  • Υπέρηχος (Triplex) καρωτίδων
  • Triplex αγγείων κάτω άκρων
  • Υπέρηχος κοιλίας
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Holter ρυθμού
  • Holter πίεσης
  • Οξυμετρία συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής 24-48 ωρών
  • Ενδοφλέβιες εγχύσεις
  • Τοποθέτηση ορού